Vorming en Toerusting                                                               

Ik verdiep me in veel theologische thema’s. De ontdekkingen die ik doe, deel ik graag. Ik ben van mening dat de Bijbelse boodschap iets, zo niet veel en zelfs alles te zeggen heeft over ons leven en deze wereld. Maar omdat ik een beperkt mens ben kan ik dat alleen tastend onder woorden brengen.

Madabamap De Madabakaart (Jordanië) geeft inzicht in het oude Midden-Oosten en Jeruzalem

Ik ben beschikbaar voor inleidingen, lezingen en presentaties over allerlei theologische onderwerpen. Meestal spreek ik aan de hand van PowerPointPresentaties. Een greep uit de thema's waar je me voor kunt vragen: 

 

 
 
*Jezus in zijn tijd (Jezus’ plaats temidden van het Jodendom)
*Joodse geschriften (over TeNaCH en daarna)                                                                                                   
*Jodendom in stromingen (faizeeen, sadduceeen, zeloten, Qumran en chasidim)                                                                                     
*Introductie tot Messiasbelijdend Jodendom                                                             
*Verslag van ontmoetingen in Israël en de Westbank
*Israël als beloofd land
*Sedermaaltijd  - uitleg en viering
*Kennnismaking met de Hebreeuwse Taal
*Een christen kijkt naar het Jodendom                                                                              
*Joods Pesach en Christelijk Pasen - hoe is hun relatie?
*Wijsheid in kleur, mediteren met Hebreeuwse letters                                          
*Cursus Bijbels Hebreeuws 1/6
*Van tabernakel via tempel naar christelijke eredienst 1/2                                                                                                                
*Rond de joodse feestkalender - overzicht en uitleg van alle feesten                                                                                   
*De bijbel lezen met joodse ogen en oren                                                                
*Hebreeuwse letters en hun symboliek
*Bijbelse getallen en hun symboliek
*Over Joodse mystiek en Kabbala

*Het abc van het geloof 1/7
*Je bent begaafd! gaventest 1/2                                                                                 
*7+1 basiscursus geloven 1/7
*Inleiding Christelijk geloof 1/5
*Heeft u de Heilige Geest ontvangen? 1/7
*Godsbewijzen?
*Is geloof een projectie?
*Wereldbeelden en de Bijbel

*Het boek Openbaring 1/4                                                                                                
*De Bijbel leren lezen 1/2
*Bijbel en wetenschap                                                                                           
*Oerverhalen: Paradijs en zondvloed/Abraham 1/2                             
*Oudchristelijke eredienst 1/2 ontstaan, vorm, geschiedenis
*Het oer-christendom
*Wat gebeurt er in de kerkdienst?
*Luther en zijn betekenis toen en nu
*De Bijbel voor dummies 1/3
*Paulus: rebel, reiziger, reformator 1/2
*Paulus en de anderen 1/5 
*Op weg naar Advent en Kerst (liturgische achtergronden)                                                                                              
*Op weg naar de 40-dagentijd en Pasen (liturgische achtergronden)
*God, bijbel en geweld  - hoe krijg je die bij en uit elkaar?                                                                                                                                         
*Alles is lucht en leegte, over het boek Prediker
*Een heet hangijzer: over hemel en hel, eeuwig leven en oordeel 1/2
*Bidden: wat is het? En hoe doe je dat? 1/2
*Wijze woorden in de Bijbel - over het boek Spreuken
*Over de woestijn en de betekenis daarvan in de Bijbel
*Het Onze Vader: over vergeving
*Het Onze Vader: verlos ons van de Boze (over het kwaad en de satan)
*De brief van Jacobus: geloof als daad
*Het evangelie volgens Paulus: geloof als genade
*In Christus: De brief aan de Filippenzen 1/2
*Een koor van stemmen (veelstemmige bijbelintroductie)                                             
*Rome: de groeten - over Rome in het NT 1/4
*Waarom nu Jezus? (over zijn betekenis en het 'voor ons') 


*De kerk als helende gemeenschap
*Zegen en ziekenzalving
*Wat is de dienst der genezing?
*Help ik ga (moet) op bezoek 
*Over huwelijk en andere levensverbintenissen
*Variaties in relaties
*Ziek-zijn, geloof en God                                                                                        
*Bijna-Dood-Ervaringen en hun betekenis
*Wonderen in de Bijbel en hun betekenis
*Dromen en hun betekenis (Bijbel en Psychologie)
*De Bijbel over engelen en hun betekenis voor ons

*Omgaan met depressie
*Rondom het levenseinde - over verdriet, rouw en alle rond de uitvaart     
*De Bijbel en ons milieu 
*Kijk naar de vogels - een bijbels vertelling
*Wat bijen ons leren - een bijbelse vertelling                                                                                         
*Bijbelse lijnen rond de eerbied voor het leven 

*Bidden, wat, hoe en waarom?
*Wat is christelijke meditatie en hoe doe je dat?
*Christelijke spiritualiteit 1/4
*Tussen hemel en aarde 1/4
*Stilte, Meditatie en Gebed 1/4      
*Mediteren - Henri Nouwen
*Mediteren - Franciscus van Assisi
*Mediteren - Florence Nightingale                                                                                  
*De wereld van iconen - ontstaan, geschiedenis en techniek                                        
 
——————————————————————————- 
Kijk ook op:
 
 
 

 

 
Luther 1 Maarten Luther
 
 
 
Volg mij op