KERKEN OP GOEREE OVERFLAKKEE

Op 4 oktober vescheen er bij blad 'Eilandennieuws' een bijlage over 'Christen zijn in 2019'. De getoonde kerkelijke kaart is interessant! Op Goeree-Overflakkee met een inwonertal van 50.000 zijn er 57 kerken of plekken van samenkomst. Ook kreeg ik 7 vragen te beantwoorden over geloven en kerk anno 2019.

 kerkgang op flakkee

 

 7 vragen

 

 

 

Bezoek aan de Roma in Servië van 26 tot en met 30 juli 2019

Op 23 juli vertrokken Emmy en ik naar Servië. Jongeren van onze gemeente hadden daar een werkvakantie, nu voor de derde keer. Ik ging er voor de tweede keer naar toe. In Kucera en omstreken leidt Aleksander Subotin daar een gemeente die er met en voor de armen is. Ongelofelijk wat daar een werk wordt verzet met het Woord en de Daad van de verkondiging. Er wordt gebouwd, gerenoveerd, voedsel uitgedeeld, kinderwerk gedaan en men zoekt vluchtelingen en gevangenen op... Alles met dit ene doel: iets van het Koninkrijk van liefde en recht dat in Jezus verschenen is laten zien. 'Onze' jongeren zijn dan ook met hart en ziel, met werkhanden en gevouwen handen, betrokken bij dit werk. Mooi om mee te maken. Op de foto zie je iets van de activiteiten, de kerkdienst en de groep. 

 

Servie 1Servie 2

 

Servie 3Servie 4Servie 5

 Servie 6

 

Kennismaking met de Commissie Vorming en Toerusting Emmauskerk in landelijk Magazine

In het landelijk magazine 'Kerk en Israël Onderweg' (septembernummer 2019) stond een interview met leden van onze commissie Vorming & Toerusting (Emmauskerk).
Er wordt teruggeblikt op hoe alles ontstond en er is een korte vooruitblik op enkele activiteiten in het kader van Kerk en Israël. Kijk en lees:

 KI 1 2KI 2

KI 3 3